© Zoran Hercigonja 

FORUM - ONLINE METODE RADA

Forum kao jedan od oblika provođenja nastave na daljinu nudi dovoljno kvalitetne za optimizaciju e-obrazovanja. Forum ne mora nužno služiti kao mjesto pasivne komunikacije gdje učenici elaboriraju svoja rješenja, predaju svoje eseje ili odlažu sastavke. Forum može služiti kao mjesto konzultacije nastavnika i učenika prilikom provođenja mentorske ili istraživačke odnosno projektne nastave.

FORUM KAO MJESTO ELABORIRANJA-istraživačko učenje (projektna nastava)

Provođenje istraživačke ili projektne nastave putem komunikacije preko foruma pruža mogućnost konzultativnog rada nastavnika i učenika. Na taj način osigurana je komunikacija (doduše komunikacija nije sinkrona u realnom vremenu) učenika i nastavnika što uvelike doprinosi razvoju učenikove misli te znanja. Učenik kroz istraživački ili projektni pristup nastavi razvija organizaciju svojeg učenja i raspodjelu aktivnosti što se može voditi preko podijeljenih i rascjepkanih aktivnosti koje učenik treba ostvariti elaboriranjem u obliku posta na forumu. Nastavnik je taj koji učenika konzultativno vodi u istraživačkoj nastavi ili projektnom pristupu.

Putem foruma nastavnik može jasno i metodički strukturirati sadržaje koji će učeniku biti poticaj i polazište u njegovom istraživačkom radu. Neovisno da li se radilo o temi iz društvenih predmeta ili tehničko-strukovnih predmeta nastavnik učeniku u strukturirane i rascjepkane aktivnosti postavlja rokove. Rokovi bi trebali učeniku biti orijentacija pomoću koje će obaviti dio aktivnosti i o tome izvijestiti nastavnika. Forum ovdje ima svrhu redovitog izvještavanja o učenikovim postignućima na razini ispunjenja metodički strukturiranih aktivnosti.

Primjer:

Nastavni predmet: Informatika

Nastavna jedinica: Programska petlja While

Nastavni sat: Istraživačko učenje

Primjer i opis strukturiranih aktivnosti:

  • Riješiti konkretan programski primjer upotrebom for petlje - time se osigurava aktivacija predznanja o zadaći, funkcionalnosti i svrsi programske petlje for i znanja o inicijalizaciji programske petlje for, prisjećanje njezine sintakse i parametara te pravila korištenja u programiranju.

Zadatak: Izradite program naziva "Autentifikacija korisnika". Korisniku omogućite unos korisničkog imena i lozinke. Korisničko ime i lozinka, nalaze se u bazi programa za autentifikaciju korisnika. Program omogućava zasebnu provjeru korisničkog imena i lozinke. Korisnik može korisničko ime ili lozinku pogrešno unijeti tri puta. Ukoliko korisnik unese ispravne podatke, program ispisuje poruku: "Dobrodošli u sustav za autentifikaciju korisnika". Ukoliko korisnik tri puta unese pogrešno korisničko ime ili lozinku, program ispisuje poruku: "Korisničko ime je nepoznato" ili "Lozinka nije poznata" te se prekida izvođenje programa.

Rok predaje po dijelovima:

  • 1. dio: program za provjeru korisničkog imena - dva dana od dana zadavanja zadatka
  • 2. dio: program za provjeru lozinke - četiri dana od dana zadavanja zadatka

Rok predaje konačnog rješenja: sedam dana od dana zadavanja zadatka

Ovo je primjer zadatka kojeg će učenik rješavati u konzultaciji s nastavnikom korak po korak. Forum će ovdje služiti kao sredstvo komunikacije u obliku elaboriranja. Ovo je primjer strukturiranog zadatka pomoću kojeg će učenik aktivirati svoje predznanje i ujedno razviti vještinu upotrebe te programske strukture. Također učenik ovdje može nastavnika izvještavati nekoliko puta tjedno prije predaje konačnog rješenja čime se potiče njegovo kreativno razmišljanje u rješavanju problema. Učenik će na forumu u konzultaciji s nastavnikom steći određenu sigurnost u rješavanju problema što će mu pružati dovoljno samopouzdanja u daljnjem radu. Učenik će sam istraživati mogućnosti i testirati programsko rješenje.

  • Riješiti konkretan programski primjer upotrebom while petlje- na ovom mjestu učenik započinje svoje pravo istraživačko učenje. Na ovo mjestu učenik se oslanja na prethodno znanje i poznavanje ove vrste programske strukture. Učenik prepušten samostalnom radu sada istražuje sintaksu i pravila pisanja te funkcionalnost programske petlje while.

Zadatak: Izradite program naziva "Registra korisnika" koji omogućuje unos novog korisnika s njegovim podacima (Ime i prezime, OIB, datum rođenja, mjesto stanovanja), ispis upisanog korisnika. Prije unosa novog korisnika, potrebno je napraviti autentifikaciju glavnog korisnika koji unosi podatke o ostalim korisnicima. Glavni korisnik unosi korisničko ime i lozinku tri puta. Nakon što je korisnik pogrešno upisao svoje korisničko ime ili lozinku, program ispisuje poruku "Pogrešno korisničko ime ili lozinka" i vraća se na glavni izbornik onoliko dugo dok glavni korisnik sam ne želi isključiti izvođenje programa.

Rok predaje po dijelovima:

  • 1. dio: program za provjeru korisničkog imena i lozinke - četiri dana od dana zadavanja zadatka
  • 2. dio: program za unos i ispis korisnika - šest dana od dana zadavanja zadatka

Rok predaje konačnog rješenja: deset dana od dana zadavanja zadatka

Učenik će ovdje koristiti postojeće znanje u istraživanju zakonitosti srodne programske strukture petlje. Komunikacija putem foruma služiti će za rad po fazama ili koracima. Nastavnik i dalje prati rad učenika po unaprijed zadanim rokovima dajući mu komentare, savjete ili konkretne primjere kada je to potrebno. Zašto je ovaj vid komunikacije u obliku elaboriranja koristan. 

PREDNOSTI OVAKVOG PRISTUPA:

Ovu aktivnost bi se moglo provesti i preko e-mail komunikacije. No forum nudi mogućnost strukturiranog i stupnjevanog praćenja sadržaja i svih komentara, sugestija ili konkretnih rješenja.

Učenik se na jednom mjestu bez dodatnog opterećenja traženjem prethodno predanih i vrednovanih sadržaja od strane nastavnika može uvijek iznova i iznova vraćati da bi utvrdio određenu razinu znanja koja mu je možda promakla u nekom trenutku ili u tom trenutku nije bila dovoljno jasna, ali sada jest.

PREPORUKE OVAKVOG PRISTUPA:

Forum nudi mogućnost odgovaranja na svaki objavljeni post. Kada nastavnik postavi zadatak, taj post je krovni post. Svakim novim odgovorom na taj post kreira se svojevrsna hijerarhija. Preporuča se kod svakog novog zadatka postaviti novi "krovni" odnosno glavni post jer svaki odgovor unutar odgovora hijerarhijski je povezan za glavni post. Time učenik može pratiti sve prethodne elaborirane aktivnosti što mu može služiti kao stupnjevano učenje do konačnog rješenja koje je rezultat njegovog istraživačkog rada. Preporuka je da se svakom učeniku kreira zasebni "krovni" post kako bi mu bilo omogućeno stupnjevana i strukturirana provedba istraživačkog učenja. Rokove za predaju aktivnosti je potrebno odrediti prema težini same aktivnosti. Drugim riječima potrebno je dati realne rokove koje je moguće ostvariti od strane učenike. Bolje da su to kraći rokovi nego dulji jer će se u njima učenik izgubiti zbog njegove pogrešne i nerealne procjene ispunjenja aktivnosti.

PRIMJER HIJERARHIJE (STRUKTUR)E FORUMA U ISTRAŽIVAČKOJ ILI PROJEKTNOJ NASTAVI

FORUM KAO MJESTO AKTIVNE DISKUSIJE

Forum može poslužiti kao mjesto za kontroliranu diskusiju oko određenih tema koje zajedno vode prema glavnoj temi ili rješenju. Pod pojmom kontrolirana diskusija podrazumijeva se diskusija koju nastavnik može pratiti i koordinirati na manjoj grupi učenika. Ova metoda rada "metoda suprotnih misli" zasniva se na iznošenju suprotnih mišljenja i argumenata u raspravi o nekoj temi. Na primjer nastavnik može odrediti (ili učenici mogu sami birati svoj par) dvoje učenika koji će voditi diskusiju na određenu temu tako da svako od njih zauzme suprotne misli odnosno suprotne stavove oko kojih će iznositi svoje argumente. Jedno od učenika će iznositi argumente za, dok će drugo iznositi argumente protiv. Nastavnik u takvoj diskusiji može pratiti i/ili usmjeravati učenike u smjeru u kojem je diskusija krenula.

Iznošenjem svojih tvrdnji i argumenata učenici će razmišljati i o suprotnim tvrdnjama i argumentima te će se tako bolje povezati s prethodno stečenim znanjem, iskustvima ili događajima. Učenici će se pokušati staviti u poziciju druge osobe koja iznosi tvrdnje suprotne od njegovih i iz toga naučiti nešto novo. Nastavnik u takvoj diskusiji smije sudjelovati samo kao neka vrsta medijatora ili moderatora. Učenici nakon što su završili diskusiju, razmjenjuju svoje zaključke s drugim parovima da bi se naposlijetku oblikovala ideja ili rješenje.

***

Sva prava pridržana Copyright © 2024.

Izradio Webnode
Izradite web-stranice besplatno! Ova web stranica napravljena je uz pomoć Webnode. Kreirajte svoju vlastitu web stranicu besplatno još danas! Započeti