© Zoran Hercigonja 

Impressum

Metodika e-učenja je platforma namijenjena za savjetovanje svih odgojno-obrazovnih stručnjaka koji provode online nastavu u vrijeme epidemije COVID - 19 na različitim internet platformama.

Na platformi se nalaze metodički propitani praktični savjeti sa psihološkom obradom i argumentacijom pojedinih metoda odnosno alata e-učenja koji se nalaze unutar platformi za provođenje e-učenja kao što su čavrljanje, forum, wiki stranice i video materijali. 

Materijalima i savjetima može se pristupati u bilo kojem trenutku te ih primijeniti kao pomoć u izradi video materijala odnosno provedbi komunikacije, obrazovanja i vrednovanja učenika.

*Platforma je neprofitna i nekomercijalna,  a njezina narav je općekorisna i dobrotvorna. 

*Platforma je nastala iz potrebe za usklađivanjem načina provođenja online pristupa nastavi.

Autor i osnivač: Zoran Hercigonja, mag.edu.inf. 


Izradite web-stranice besplatno! Ova web stranica napravljena je uz pomoć Webnode. Kreirajte svoju vlastitu web stranicu besplatno još danas! Započeti